Macskák tartása


Örök kérdés és persze vita téma még a mai napig is sajnos, hogy egy macskát hol kell tartani, csak bent a lakásban, házban vagy csak kint vagy kinn és benn is. Nagyon szomorú, sőt már inkább rettentően elkeserítő, hogy a mai világban, Magyarországon, ahol minden napos az állatkínzás, még mindig megosztó ez a téma és még mindig rengetegen a kijárós és/vagy kinti tartást pártolják.

Tudjuk, hogy sokaknak sajnos még mindig furcsának tűnik, de egy macskának a helye BENT van. Nem kint és bent hanem csak és kizárólag bent. Miért? Mert a kinti macskák átlagban nem élnek 6 évnél tovább. Persze,tudjuk vannak kivételek, de kár ezeket ellenérvként felhozni, ugyanis a ritka és kevés kivételek csupán a vak szerencsének köszönhetik ezt, nem pedig másnak.

A legtöbb állatvédő szervezet és mentő is, nagyon helyesen kizárólagos benti tartással ad örökbe cicát, ahogy mi is. Ennek elég sok, és érthető okai vannak. Az első és legfontosabb ok, az  1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,  II. Fejezet - AZ ÁLLAT VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI , Az állat tartásának általános szabályai : 5. § (1) bekezdése, mely szerint :  Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A törvény kiterjed a kedvtelésből tartott állatokra, így a macskákra is. Tehát, a macska gazdája köteles gondoskodni arról, hogy az állat ne juthasson ki az utcára, az úttestre, sem a szomszéd kertjébe. Tudjuk jól ugye, hogy az úttest az útnak a járművek közlekedésére szolgáló része, ahol egy macskának semmi de semmi keresnivalója nincsen!

A legtöbb kinti, kijárós cica halálát BALESET okozza, legtöbbször AUTÓ ÜTI EL őket. Az mindegy, hogy a macska hibája-e mert nem ismervén a KRESZ-t kiszalad egy autó elé, vagy az autósé, aki netán direkt fel is gyorsít (sajnos nagyon gyakori..) mert az eredménye ugyanaz lesz, a macskák általában nem élik túl. Gondolom azt nem kell nagyon magyarázni, hogy ha egyszer megmentünk egy állatot, akit szintén az út széléről kapartunk össze, rengeteg időt és pénzt áldoztunk rá hogy meggyógyuljon, akkor azt nem azért tettük hogy utána az út széléről húzzuk le ismét,holtan...

Egy elütött macska rettenetes fájdalmakat él át, ha nem hal meg azonnal. Sokszor már csak a kínoktól lehet megszabadítani, ha szerencséje van és nem mennek el mellette kétszázan. Ha igen, akkor órákat is vergődhet a fájdalomtól. Ha valaki szereti a macskáját, akkor természetesnek kellene lennie, hogy az elkerülhető fájdalmaktól megóvja!

Nézzünk egy konkrét jogi esetet : " Egyre gyakrabban okoz gondot azoknak a gépjárműveknek a kárrendezése, melyek sérülései háziállatokkal történő ütközések eredményei. Ilyenkor a károsult komoly problémákkal szembesül kárának megtérítése során. A kérdés, hogy milyen lépéseket lehet ilyen esetekben tenni, illetve milyen irányban érvényesíthető a kárigény?

Egyre több az olyan eset, melynek során a károkozó nem más, mint egy házi kedvenc. Első hallásra viccesnek is tűnhet, azonban gondoljunk bele, hogy milyen gyakori eset a sétáltatás közben a közútra kifutó kutya, vagy szintén az utcára a kertből kisurranó macska. Ezek az esetek, ha balul sülnek el, sajnos nemcsak az állatok halálát eredményezhetik, hanem komoly anyagi terhet is róhatnak a figyelmetlen gazdára akkor, ha a balesettel összefüggésben gépjárműkár és ebből eredő személyi sérülés is bekövetkezett. AZ ÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT A TULAJDONOS A FELELŐS! Példával szemléltetve az esetet: a macska kisurran a kertből az utcára, és az ott közlekedő autó elüti az állatot. A gépjárműben kár keletkezik, de a macska szerencsésen megúszta a találkozást. Ideális esetben a macska gazdája beazonosítható, és a helyszínen is elérhető, azonban a felelősségét semmiképpen nem ismeri el, azt hangoztatva, hogy a macskát nem tudja bezárni, kordában tartani. Ez a tulajdonos azonban nem tudja, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezése előírja, hogy az általános, kártérítési szabályok szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól az, aki bizonyítja azt, hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogy az általában elvárható. A polgári jogi szabályok alapján a háziállatok által okozott károkért azok tulajdonosai az általános szabályok szerint felelősek. A Ptk. 351.§-a ugyanis kimondja, hogy "aki állatot tart, az általános szabályok szerint felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz." Ha a felelősség alól az állattartó nem tudja magát kimenteni, akkor a kárt megtéríteni közvetlenül ő köteles. Itt jöhet szóba a lakásbiztosítás, és annak felelősségbiztosítási alakzata, vagy külön az állattartói felelősséghez kapcsolódó rendelkezései, mely sokak számára egyenlő azzal, hogy innentől kezdve a károsult csak a biztosítóval szemben kénytelen további lépéseket tenni, és ők mentesülnek a helytállás alól. Ez az elgondolás azonban téves, ugyanis a hatályos polgári jogi szabályozás alapján a károsult az igényét (kivéve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást) nem jogosult közvetlenül a károkozói lakásbiztosítóval szemben érvényesíteni, hanem kizárólag az állattartóval szemben érvényesítheti. Tehát az állat által okozott kár közvetlenül a tulajdonossal, illetve az állat birtokosával szemben érvényesíthető.

Mentesülni a felelősség alól az állattartó akkor fog, ha bizonyítja, hogy megtett minden olyan óvintézkedést, mely tőle az adott körülmények között elvárható volt, azaz például, ha az ajtót egyébként mindig zárta, és a macskát sosem engedte a lakáson, házon kívülre, de éppen kitört az ablak, melyen a macska ki tudott mászni. Különösen fontos, hogy a balesetet követően még a helyszínen a későbbi igényérvényesítéshez szükséges bizonyítékokat rögzítsék. Célszerű tanúnyilatkozatokat beszerezni azoktól, akik az esetet látták. Ha lehetőség van az állat gazdáját beazonosítani, akkor célszerű tőle - írásban, jegyzőkönyv formájában - egy felelősségelismerő nyilatkozatot beszerezni. Ha súlyos, személyi sérüléssel járó baleset történt, vagy vita van a felek között, esetleg nem állapítható meg az állattartó személye, akkor ki kell hívni a rendőrséget annak érdekében, hogy hivatalos jegyzőkönyv készüljön! "

Íme egy idézet az internetről, macska elütésének témájában :

"Sokat jártam, járok vidéken autóval és nem egyszer ütöttem el macskát meg tyúkot meg mindent. Azok ott mind fogyóeszközök és mindenki tisztában van a játékszabályokkal, vagyis ha az útra engeded a majorságot, akkor az potenciális veszteség.Soha nem is álltam meg nézelődni, úgysem lett volna sok értelme. Azóta már ütöttem el városban is macsekot, de nem hatódtam meg jobban az esttől." - forrás : szeretemacicámat.blog.hu 

Az állatvédelmi törvény értelmében elütni egy állatot, magára hagyni, segítség nélkül az út szélén szenvedni hagyni büntetendő:

Állatkínzás 244. § (1) Aki a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,

b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.


A macskák nem szándékos és szándékos mérgezése a  másik nyomós ok, amiért szintén nincs semmi keresnivalója kinn az utcán vagy más kertjében. A legtöbb esetben nem is konkrétan a macskák ellen irányul a mérgek kirakása, hanem pl. a rágcsálók ellen, mégis a macskák isszák meg a levét. Mérgezés esetén akár napokig is szenvedhet az a szerencsétlen macska, főleg ha nem tudja már magát haza húzni sem. Még időben észlelve a mérgezést is csak kicsi esély van túlélésre. Mérgezés ám nem csak akkor szokott előfordulni, ha véletlen feleszi a macska. Van aki szándékosan macskáknak teszi ki, mert :

Fentebb már említettem az állatvédelmi törvény egyik paragrafusát mely szerint a gazda köteles gondoskodni arról, hogy az állat ne juthasson ki az utcára sem a szomszéd kertjébe.Miért is? Nos ezért is..

"2 éve lakom a mostani kertes házamban. 2 éve szagolom az összehugyozott bejárati ajtót és lábtörlőt. 2 éve szedem a 2-5 éves gyerekeim elől a fűből a macskaszart. 2 éve nem lehet a fiam szobájában nyáron szellőztetni, mert az ablaka alatti virágoskertből heti 1-2 kiló macskaszart szedek össze." forrás : szeretemacicamat.blog.hu

"Nekem az élve fogó csapda vált be,megfogja,majd át megy egy másik kis ládába,majd autóval elviszem és elengedem! Nem jött vissza még egy se! Egy hét alatt 5 futott be a csapdába. Azt gondolom hogy tartson állatot mindenki otthon,én bizony más macskája után nem takarítom a szart a gyep közül. Arról nem is beszélve,hogy mindent le hugyozik,a sz..s mellett,meg még a hálószoba ablak alatt nyávog,nem máshol hanem pont ott. Egyszerűen nem bírom elviselni a portámon a macskákat!  forrás : https://forum.index.hu/Article/jumpTree?a=130066077&t=9003177

A helyzet pedig az, hogy senki nem is köteles elviselni más macskájának a vizeletét és ürülékét a saját kertjében! Nem mindenki szereti a macskákat és ezt tudomásul kell venni, tekintettel kell lenni más emberekre is, ha egy lakókörnyezetben él az ember nem pedig a Holdon egyedül! Igen tudom, a mérgezés egy nagyon aljas húzás, sajnos a macska szenvedi el a következményeit, holott csak a felelőtlen gazdája tehet róla, aki törvénytelenül hagyja őt kóborolni.

Először is, ha már felelőtlenül ki van engedve egy macska, akkor legyen ivartalanítva időben, ivarérés előtt és akkor nem fogja jelölni az iszonyat büdös és eltávolíthatatlan vizeletével a szomszédok fa ajtaját.. Nem lesz tőle büdös másnak a kertje, lehet szellőztetni, nem fog párzáskor más ablaka alatt vernyákolni órákat, ezzel felkeltve a fél utcát. 

A macska ürülék más kertjébe való helyezésének meggátolására pedig van egy még egyszerűbb megoldás, ha nem tudja vagyis inkább nem akarja a kerten belül tartani a kedves gazdája,...akkor NEM KELL KIENGEDNI!  A te macskát, a te felelősséged! !! Ha kárt tesz valamiben, az is a te felelősséged!!!

Sokszor felmerül a macska lopás témája az internetes közösségi fórumokon. Nagyon nagyon ritka. Amelyik kint van az úton, annak a cicának nincs gazdája, tehát kóbor. Sok gazda abba a téves hitbe ringatja magát hogy valaki elvitte, biztos jó helyen van és szeretik. El kell keserítsek mindenkit, mert nem. Nincs jó helyen, mert már vagy elütötték, megmérgezték, kutya tépte szét, vagy befogták és egy másik megyében fogja elcsapni egy kocsi. 

Akármennyire is gondoljuk biztonságosnak a lakóhelyünket, akármilyen csendes az utca, nem az! Nincs olyan hogy biztonságos környék! Mindig, mindenhol van egy ember, aki nem szereti a macskákat és tesz is ellene hogy az ő kertjébe ne menjenek be, vagy ha már be mentek, ne menjenek ki többé. NINCS, MÉGEGYSZER HANGSÚLYOZOM HOGY NINCS, BIZTONSÁGOS KÖRNYÉK! Hajam égnek áll mikor olvasom hogy az "okos" gazdi erdő mellett lakik, és az mennyire biztonságos, nincs kocsi forgalom, se ember. Nos az lehet, ellenben vannak az erdőben ragadozók, rókák, amik oly könnyedséggel fogják meg a macskát és viszik el hogy csak na! 

Tele van az internet elveszett macskákkal, kutyákkal. Kutyák nagyobb eséllyel kerülnek haza, macskáknál ez az arány sajnos kicsi. Ivartalanított macska is ugyanúgy kóborol és csavarog. Nagy tévhit, hogy ha ivartalanítva van, akkor nem csavarog. De! ugyanúgy csavarog, ugyanúgy km-eket mehet, talán valamennyivel kevesebbet verekszik. Gondolhatják sokan, hogy ugyan mi van akkor, ha össze verekszik két macska...ez olyan természetes..lesz egy két seb rajta, majd elmúlik..Hát persze...azonban a verekedések és sérülések nem csak önmagukban veszélyesek, hanem mert fertőzést is hordozhatnak magukban. Tipikusan ilyen sérüléseken keresztül terjed a macska-aids a FIV, FIP azaz a fertőző hashártya gyulladás és a FeLV, vagyis a leukózis. Ezek mind halálos kimenetelű és gyógyíthatatlan betegségek. Ugyanakkor veszettséget is elkaphatnak egy-egy verekedés során.

A kutya támadásokról még nem esett szó, röviden és tömören erről csak annyit érdemes tudni,hogy 10-ből 9 macska nem éli túl. Sajnos sokan direkt uszítják a kutyáikat macskákra és nem csak uszítják hanem rá is engedik őket a macskákra, hogy fogja meg. Azt hiszem ezt tovább nem kell részletezni.


  • A macska szabad állat, kinn érzi jól magát..

Igen, a vadmacska valóban szabad állat. A Házi macska, amit ugye az ember háziasított meg pedig nem. Vagy talán mondta?? Nem hiszem! Tulajdonképpen mit értünk szabadság alatt? Azt, hogy tudatosan és szándékosan megrövidítjük az életét? Hogy tudatosan a biztos halálba küldjük azzal hogy kiengedjük kóborolni világba? Nem kell messzire menni, csak mondjuk a közösségi oldalakra, ahol napi több történettel is lehet találkozni, ahol a tulajdonos felelőtlensége okozta a macska halálát... Mind abból eredt, hogy kint volt a cica. (Pl. a cica olyan súlyos sérülést szenvedett, nem tudni hogyan, de el kellett altatni, a másikat kutya ölte meg, a harmadikat megmérgezték)

Pár kép,egy pár nagyon boldog és szabad kinti, kijárós cicánkról...

Mézi mikor mentünk érte.
Mézi mikor mentünk érte.
Láb amputálása után, már békésen, biztonságos nyugalomban alszik benn!
Láb amputálása után, már békésen, biztonságos nyugalomban alszik benn!
Ficánka. A szeme sem nyílt ki, már harapott sebet kapott kinn. Felnőtt szerencsére és gazdis cica lett.
Ficánka. A szeme sem nyílt ki, már harapott sebet kapott kinn. Felnőtt szerencsére és gazdis cica lett.
Gizmó. Meggyógyult és gazdis cica lett.
Gizmó. Meggyógyult és gazdis cica lett.
Remény cicánk. Pár napot még élt nálunk, majd meghalt...
Remény cicánk. Pár napot még élt nálunk, majd meghalt...
Péntek 13, már elfekvő állapotban hoztuk el, két napot élt...
Péntek 13, már elfekvő állapotban hoztuk el, két napot élt...
Kuksika. A sérült szeme már nem volt menthető.
Kuksika. A sérült szeme már nem volt menthető.


  • Ki kell engedni a cicát, különben boldogtalan lesz.

Valószínű ezt is nyíltan a gazdi szemébe mondta....Boldogtalan biztos nem lesz a benti léttől! A biztonság és a nyugalom fogja jellemezni a cicát, nem a boldogtalanság! Minden macska bámul kifelé az ablakon, de ez nem jelenti azt, hogy ki is akar menni. A macskák kíváncsiak, minden érdekli őket ami mozog. Ezért tudnak akár órákat is az ablakban nézelődni. Mivel kivételesen jól látnak, így a fán a levelek mozgása is érdekes számukra, a madarak repülését különösen szeretik, vicces kerepeléssel kísérni is de ez közel sem jelenti azt hogy kinn is akar lenni!

Benti cicáknak ha igénylik, játékokat kell venni (labda, műegér, bújkáló,stb.), le kell foglalni, le kell fárasztani, egyszóval foglalkozni kell velük! Ha egyedüli a cica, hogy biztosan ne unatkozzon, lehet cica társat örökbe fogadni mellé akivel együtt garantáltan le fognak fáradni! Nyilván sok lusta gazdának egyszerűbb kiengedni mint foglalkozni vele, de nem kötelező ugye állatot tartani..( ami nem megy, azt meg nem kell erőltetni..)

  • Nem tudom benn tartani... (hahaha....)

Tényleg? Mesélj még... Több mint 300 macskát mentettünk eddig, mindet kizárólag utcáról,  a 80 %-uk legalább az utcára született, ott nőtt fel, házban sosem járt. Volt olyan cica aki már tíz éven felüli volt mikor hozzánk került addig az utcán élt. A csapdázott cicák nemhogy házat nem láttak, még embert sem közelről. Köszönik szépen mind bent voltak és vannak, sosem akartak kimenni. Ez a végtelenül ostoba kifogás, hogy "nem tudom benn tartani" és hasonlók, mindig megnevettetnek, ugyanis ez nem igaz...

Boldogtalan macskák képei akik az utcáról kerültek a puha párnák közé,és mind rosszul érzik magukat... :) 


Macska kifutók

Van több alternatíva arra, ha szeretnénk hogy a cicánk ne csak kizárólag a házban tartózkodjon de mégis mindez biztonságosan és persze törvényesen történjen. Erre a legeslegjobb megoldás egy zárt kifutó vagy kennel. Mivel a macskáknak nem sok akadály létezik, mindenre fel tudnak ugrani, a kis lyukakat is megtalálják, ezért a legbiztonságosabb egy kifutó vagy kennel. Kifutóból is ezerféle variáció lehetséges. Lehet csak egy kis kerti kennelt felállítani, ahova jó időben kitesszük a cicát pár órára, rossz idő esetén pedig be. Ha elég nagy kert, a kinti kifutót össze lehet kötni közvetlenül a házzal. A Pinterest-en csodálatosabbnál csodálatosabb kifutókat, kenneleket lehet találni, érdemes rajta böngészni! Kertes családi ház lévén csak a képzelet szabhat határt illetve a pénztárcánk. Egy ügyeskezű férfiember a háznál azonban a legegyszerűbb kifutót gond nélkül megtudja csinálni, nem kell több száz ezer forint sem hozzá. Családi házban, ha földszinti teraszunk van, akkor akár a teraszt is megcsinálhatjuk egy zárt cica terasszá. Panelházban sem gond ez, nagyon szuper megoldások vannak rá. A "Macskaháló a világ végén" kifejezetten ablakok, teraszok, erkélyek macskahálózása, kifutó készítése, és galambhálózás téren segíti a gazdikat biztonságossá tenni otthonukat a cicáik számára. "Fanatikus macskások" pedig az egész kertet is biztonságossá tudják tenni! Nem lehetetlen! :) Következzen akkor néhány kép szép és macskabiztos megoldásokról!

Fotó: petforums.co.uk/Pinterest
Fotó: petforums.co.uk/Pinterest
https://mainecooncica.files.wordpress.com
https://mainecooncica.files.wordpress.com
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest

Források : das.hu, szeretemacicámat.blog.hu, Pinterest